Novinky

Dotykový zážitek na novou úroveň

Opatření při používání nástěnných reklamních strojů

Nástěnný reklamní stroj je nový mediální koncept, obvykle používaný v nákupních centrech, supermarketech, nemocnicích, školách, výstavních halách, hotelových lobby, restauracích, kin a dalších veřejných místech, kde se lidé shromažďují. Jedná se o zařízení, které zobrazuje informace prostřednictvím velkoplošného terminálu. Po nákupu reklamního stroje je mnoho zákazníků ještě více nadšených. A konečně nepotřebují papírové propagační materiály a jsou krásné. Ale zde musíme hovořit o používání reklamních strojů. Některé obchody mohou věnovat pozornost aktuálnímu použití pouze po zakoupení nástěnného reklamního stroje, což ušetří spoustu pracovních sil, ale nevěnuje pozornost základním opatřením při používání takových strojů.


Nejprve se ujistěte, že před uvedením nástěnného reklamního stroje do použití zapnete napájení, a pak zkontrolujte, zda na každém místě není nějaká chyba. Zkontrolujte, zda je LCD obrazovka abnormální nebo poškozená, protože jako křehký výrobek může náraz poškodit reklamní stroj.


Nástěnný reklamní stroj je rozdělen na samostatnou verzi a síťovou verzi. Pokud se jedná o samostatnou verzi, musíte zkontrolovat, zda lze obrázky a videa přehrát; Pokud se jedná o online verzi, je třeba zkontrolovat, zda lze použít síťový kabel a bezdrátový kabel nástěnného reklamního stroje. Po každém použití je ještě jedno čištění, vydrhněte obrazovku vlhkým hadříkem. Ale stále existují některé věci, na které je třeba věnovat pozornost při používání.


Všichni víme, že vznik tohoto druhu nástěnného reklamního stroje nám ušetřil spoustu času a peněz, ale stále musíme být opatrní v procesu jeho používání. Nikdo nechce zjistit, že reklamní stroj je během používání rozbitý. V této době to není jen ztráta času a trpělivosti spotřebitelů, ale také ztráta času. Ujistěte se tedy, že nástěnný reklamní stroj obsluhujete v předepsaném pořadí a požadavcích.