Novinky

Dotykový zážitek na novou úroveň

Výhody dotykového reklamního stroje ve výuce

Často můžeme vidět dotykové reklamní stroje, které jsou umístěny v nákupních centrech, nemocnicích, hotelech a kinech; v posledních letech, s neustálým růstem ekonomiky, dotykové reklamní stroje byly také použity ve výuce, což výrazně zlepšuje kvalitu výuky. , Protože učitelé mohou předem uspořádat výukový obsah, výukové strategie, výukové metody, výukové kroky a dokonce i cvičení, která studenti dělají, mohou se tohoto procesu podílet pouze pasivně, tedy ve stavu indoktrinace. S neustálým pokrokem sociálních věd a technologií v budoucnosti bude aplikace dotykových reklamních strojů v multimediální výuce dále rozšířena. Jaké jsou výhody aplikace dotykových reklamních strojů v multimediální výuce?

1. Intuitivita, která může prolomit omezení vidění, pozorovat objekty z více úhlů, zvýraznit klíčové body a pomáhat porozumět konceptům a zvládnout metody;

2. Reklamní stroj dotykové obrazovky je plný obrázků a textů, které mohou mobilizovat emoce studentů, pozornost a zájem z různých úhlů.

3. Dynamická, která přispívá k ztělesnění konceptů a procesů a může efektivně prolomit výukové obtíže;

4. Interaktivní, studenti jsou více zapojeni a učení je aktivnější. Vytvořením reflexního prostředí přispívá studentům k vytvoření nové kognitivní struktury;

5. Výrobci dotykových reklamních strojů rozšířili běžné experimenty prostřednictvím multimediálních experimentů a kultivovali průzkum a kreativitu studentů prostřednictvím reprodukce a simulace reálných scén;

6. Opakování přispívá k prolomení problémů s výukou a překonání zapomenutí;

7. Je možné cíleně vyučovat studenty na různých úrovních.

8. Velké množství informací, velká kapacita, šetří prostor a čas a zlepšuje efektivitu výuky.

Jak všichni víme, multimediální výuka je u studentů oblíbenější než tradiční režim výuky. V interaktivních vzdělávacích prostředích, jako jsou reklamní stroje na dotykové obrazovce a multimediální počítače, si studenti mohou vybrat, co se chtějí naučit podle svého vzdělávacího základu a zájmů, a mohou si vybrat cvičení, která vyhovují jejich úrovni. Mohou například použít personalizovaný model výuky nebo poradní model.